Rubrika: Obecní úřad

Historie obce

Vesnice, s jejíž historií Vás v následujících řádkách seznámíme, leží v okrese Litoměřickém při státní silnici z Lovosic do Vrbičan. Tento kraj je velmi bohatý na přírodní krásy a již od dávných dob ho...

Nakládání s odpady na území obce Siřejovice

V obci Siřejovice je v rámci svozu komunálního odpadu zaveden tzv. známkový systém. Směsný komunální odpad je likvidován a platba pro občany obce je stanovena v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001...