Rubrika: Obecní úřad

Historie obce

Vesnice, s jejíž historií Vás v následujících řádkách seznámíme, leží v okrese Litoměřickém při státní silnici z Lovosic do Vrbičan. Tento kraj je velmi bohatý na přírodní krásy a již od dávných dob ho...

Nakládání s odpady na území obce Siřejovice

V obci Siřejovice je v rámci svozu komunálního odpadu zaveden tzv. známkový systém. Směsný komunální odpad je likvidován a platba pro občany obce je stanovena v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001...

Znak

Znak a prapor

Popis znaku a praporu obce Siřejovice. Znak obce Siřejovice V modrém štítě se stříbrnou hlavou s červeným heroldským křížem, na zeleném návrší zlatá věž s cimbuřím, osmi (3, 3, 2) s černými okny a...

Statistické informace

Základní informace o obci Siřejovice jako subjektu povinnému k poskytování informací dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Katastrální výměra: 616 ha Počet obyvatel:...