Rubrika: Březen 2016

B Ezen

Vítání jara

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk, který se zpravidla konal na pátou postní neděli, neboli neděli Smrtnou, ale také na neděli Družebnou nebo Květnou. Jeho ústředním prvkem je slaměná figura oblečená...