Rubrika: Knihovna 2018

Srpnov Tvo En V Knihovn

Prosincová dílnička

Původ slova Vánoce je podle historických pramenů ve staroněmeckém výrazu „den wihem Nachten“, který ve volném překladu znamená posvátné noci nebo svaté noci. Pojmenování Vánoc tedy vzniklo v dávné době před křesťanstvím a označovaly se tak dny...

Srpnov Tvo En V Knihovn

Listopadová dílnička

Listopad je jedenáctým měsícem v roce a jeho název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. Listopad je ale také měsícem, kdy je na každém...

Srpnov Tvo En V Knihovn

Říjnová dílnička

Jaro, léto, podzim, zima. Roční období, která jsou typická pro střední zeměpisné šířky jižní i severní polokoule. V rovníkových oblastech se obvykle střídají jen dvě klimatické periody – období dešťů a období sucha. Jaro...

Srpnov Tvo En V Knihovn

Záříjová dílnička

V září jsme se opět vrátili k našemu nejoblíbenějšímu materiálu na tvoření, kterým je samotvrdnoucí hmota. Ke své práci jsme využili úplně stejné pomůcky, které používají maminky při pečení vánočního cukroví, a to vál, váleček a...