Ostatní

“Elektronická Úřední deska”, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb.) Správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
14.9.2022 Svolání valné hromady Honební společenstvo Lovosice 29.9.2022 Stáhnout
13.7.2022 Oznámení o zveřejnění č. 1 Sdružení obcí pro nakládání s odpady 28.7.2022 Stáhnout
08.6.2022 Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2022 Krajský úřad Ústeckého kraje Stáhnout Stáhnout Stáhnout
02.6.2022 Návrh závěrečného účtu DSO INTEGRO DSO INTEGRO 17.6.2022 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
02.6.2022 Pozvánka na shromáždění starostů DSO INTEGRO DSO INTEGRO 17.6.2022 Stáhnout Stáhnout
12.5.2022 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 27.5.2022 Stáhnout Stáhnout
11.5.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a pozvánka Sdružení obcí pro nakládání s odpady Stáhnout Stáhnout
05.5.2022 Zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek Obec Siřejovice 20.5.2022 Stáhnout
29.4.2022 Usnesení Vlády České republiky Vláda České republiky 13.5.2022 Stáhnout
26.4.2022 Kalkulace cen pro vodné a stočné Severočeské vodovody a kanalizace 11.5.2022 Stáhnout
31.3.2022 Nařízení vlády a usnesení vlády Vláda České republiky 15.4.2022 Stáhnout
28.1.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 15.2.2022 Stáhnout Stáhnout Stáhnout
12.1.2022 Veřejné projednání vlivů záměru na životní prostředí Obec Siřejovice 27.1.2022 Stáhnout
07.1.2022 Rozhodnutí Krajský úřad Ústeckého kraje 22.1.2022 Stáhnout
22.12.2021 SONO rozpočet Sdružení obcí pro nakládání s odpady Stáhnout Stáhnout Stáhnout
26.11.2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 2022 Ústecký kraj Stáhnout
25.11.2021 Usnesení Vlády České republiky Vláda České republiky 08.12.2021 Stáhnout
22.11.2021 Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad Siřejovice 07.12.2021 Stáhnout
15.11.2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Městský úřad Lovosice 30.11.2021 Stáhnout
10.11.2021 Návrhu rozpočtu DSO INTEGRO na rok 2022 INTEGRO Stáhnout
10.11.2021 Pozvánka na shromáždění starostů INTEGRO 26.11.2021 Stáhnout
18.10.2021 EIA hornická činnost Obec Siřejovice 03.11.2021 Stáhnout
04.10.2021 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu Obecní úřad Siřejovice 19.10.2021 Stáhnout Stáhnout
29.9.2021 Informace týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na zdaňovací období roku 2022 Finanční úřad pro Ústecký kraj 13.10.2021 Stáhnout
14.9.2021 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem dle územní působnosti obce Siřejovice Katastrální úřad 29.9.2021 Stáhnout
02.7.2021 Rozhodnutí Krajský úřad Ústeckého kraje 17.7.2021 Stáhnout
21.6.2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Město Lovosice 06.7.2021 Stáhnout
06.6.2021 Pozvánka na členskou schůzi, výsledek hospodaření Sdružení obcí pro nakládání s odpady 21.6.2021 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
04.6.2021 Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek Obec Siřejovice 19.6.2021 Stáhnout Stáhnout
04.6.2021 Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek Obec Siřejovice 19.6.2021 Stáhnout Stáhnout
02.6.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a pozvánka INTEGRO 17.6.2021 Stáhnout Stáhnout
02.6.2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Městský úřad Lovosice 17.6.2021 Stáhnout
01.6.2021 Zahájení zjišťovacího řízení Obec Siřejovice 16.6.2021 Stáhnout Stáhnout
01.6.2021 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020 Ústecký kraj Stáhnout
25.5.2021 Oznámení EGEM s.r.o. 09.6.2021 Stáhnout
07.5.2021 Zahájení zjišťovacího řízení Obec Siřejovice 22.5.2021 Stáhnout Stáhnout
21.4.2021 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Ústecký kraj 06.5.2021 Stáhnout
19.4.2021 Kalkulace cen pro vodné a stočné Severočeské vodovody a kanalizace 04.5.2021 Stáhnout
25.3.2021 Veřejná vyhláška stavební povolení Miniserstvo průmyslu a obchodu 09.4.2021 Stáhnout
14.3.2021 Rozpočet 2020, rozpočet 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Sdružení obcí pro nakládání s odpady 29.3.2021 Stáhnout Stáhnout Stáhnout
01.1.2021 Omezení provozu finančních úřadů Generální finanční ředitelství Stáhnout
30.11.2020 Záměr Obec Siřejovice 14.12.2020 Stáhnout Stáhnout
20.11.2020 Pozvánka a návrh rozpočtu SONO 05.12.2020 Stáhnout Stáhnout Stáhnout
11.11.2020 Pozvánka na Shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, Svazek obcí INTEGRO 26.11.2020 Stáhnout
06.11.2020 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj 21.11.2020 Stáhnout
06.10.2020 Veřejná vyhláška usnesení Ministerstvo průmyslu a obchodu 21.10.2020 Stáhnout
18.9.2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce 03.10.2020 Stáhnout
26.8.2020 Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj 09.9.2020 Stáhnout
26.8.2020 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060710179 ČEZ Distribuce 09.9.2020 Stáhnout
26.8.2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení Obec Siřejovice 10.9.2020 Stáhnout
13.8.2020 Záznam o rozhodnutí zřizovatele souvisejícím s konkursním řízením na pozici ředitele/ředitelky Obec Siřejovice 28.8.2020 Stáhnout
03.8.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obec Siřejovice 18.8.2020 Stáhnout
29.7.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 13.8.2020 Stáhnout
27.7.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ústecký kraj 11.8.2020 Stáhnout
17.7.2020 Veřejná vyhláška oznámení zahájení stavebního řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 01.8.2020 Stáhnout
17.7.2020 Oznámení o zveřejnění Sdružení obcí pro nakládání s odpady 01.8.2020 Stáhnout
14.7.2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení Obec Siřejovice 29.7.2020 Stáhnout
22.6.2020 Pozvánka – shromáždění starostů Integra – 30.6.2020 Integro 07.7.2020 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
13.6.2020 Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek Obec Siřejovice 28.6.2020 Stáhnout
04.6.2020 Pozvánka na členskou schůzi, návrh závěrečného účtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha 2019 a zpráva auditora SONO 19.6.2020 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
03.6.2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje 2019 Ústecký kraj Stáhnout
03.6.2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje 2019 Ústecký kraj Stáhnout
15.4.2020 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad Stáhnout
10.4.2020 Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj 10.4.2020 Stáhnout
09.4.2020 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství Stáhnout
03.4.2020 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Ústecký kraj Stáhnout
18.3.2020 Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček Stáhnout
19.2.2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení Obec Siřejovice Stáhnout
08.1.2020 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj Stáhnout
06.12.2019 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 21.12.2019 Stáhnout
31.10.2019 Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady 15.11.2019 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
30.10.2019 Veřejná vyhláška Městský úřad Louny 15.11.2019 Stáhnout
19.8.2019 Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) Krajský úřad Ústeckého kraje Stáhnout
12.6.2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Krajský úřad ústeckého kraje Stáhnout Stáhnout
25.4.2019 Usnesení Sdružení obcí pro nakládání s odpady 10.5.2019 Stáhnout
14.3.2019 Usnesení – dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Stáhnout
11.3.2019 Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady, která se koná v úterý dne 2. dubna 2019 od 14,00 hodin na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří Sdružení obcí pro nakládání s odpady Stáhnout
11.3.2019 Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2018 Sdružení obcí pro nakládání s odpady Stáhnout
11.3.2019 Zpráva nezávislého auditora Sdružení obcí pro nakládání s odpady Stáhnout
06.3.2019 Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2019 Euroregion Labe 21.3.2019 Stáhnout
21.1.2019 Usnesení – dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl 22.2.2019 Stáhnout
28.11.2018 Návrh rozpočtu 2019 Svazek obcí INTEGRO 13.12.2018 Stáhnout Stáhnout
28.11.2018 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO Svazek obcí INTEGRO 13.12.2018 Stáhnout
27.11.2018 Usnesení řádné členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice 12.12.2018 Stáhnout
15.11.2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Ústecký kraj Stáhnout
24.10.2018 Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice Stáhnout
14.9.2018 Územní rozhodnutí MÚ Louny 29.9.2018 Stáhnout
14.3.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Krajský úřad Ústeckého Kraje Stáhnout
13.7.2018 Oznámení zahájení řízení Městský úřad Louny 13.8.2018 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
08.6.2018 Závěrečný účet za rok 2017 INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří Stáhnout
06.6.2018 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 Krajský úřad Ústeckého kraje Stáhnout
06.6.2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 Krajský úřad Ústeckého kraje Stáhnout
02.5.2018 Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 17.5.2018 Stáhnout
13.4.2018 Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO 28.4.2018 Stáhnout
13.4.2018 Návrh závěrečného účtu 2017 SONO 28.4.2018 Stáhnout Stáhnout Stáhnout
27.3.2018 Oznámení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje 11.4.2018 Stáhnout
12.3.2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem UZSVM 27.3.2018 Stáhnout Stáhnout
03.1.2018 Rozpočtového opatření č. 3/2017 ze dne 15. 12. 2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady Stáhnout
08.12.2017 Zápis z členské schůze svazku obcí SONO SONO 23.12.2017 Stáhnout
21.11.2017 Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou Městský úřad Lovosice 07.12.2017 Stáhnout
20.11.2017 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří 05.12.2017 Stáhnout Stáhnout Stáhnout
20.11.2017 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Ústecký kraj 05.12.2017 Stáhnout
10.11.2017 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 25.11.2017 Stáhnout
07.11.2017 Pozvánka na jednání členské schůze SONO Sdružení obcí pro nakládání s odpady 22.11.2017 Stáhnout Stáhnout Stáhnout
01.11.2017 Odročení elektronické dražby JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. 16.11.2017 Stáhnout
20.10.2017 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vykláškou Městský úřad Lovosice 10.11.2017 Stáhnout
01.8.2017 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 Krajský úřad Ústeckého Kraje Stáhnout
05.6.2017 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO Svazek obcí INTEGRO 20.6.2017 Stáhnout
05.6.2017 Zápis z jednání řádné členské schůze Sdružení obcí s nakládání s odpady SONO 20.6.2017 Stáhnout
21.4.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Krajský úřad Ústeckého kraje 13.5.2017 Stáhnout
07.4.2017 SONO PLUS s.r.o. žádost o zveřejnění na úřední desce SONO PLUS s.r.o. 22.4.2017 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
27.3.2017 Průvodní dopis a zveřejnění rozpočtového výhledu SONO Obec Siřejovice 11.4.2017 Stáhnout Stáhnout
21.2.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Siřejovice, IČ: 00264369 za rok 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje 06.3.2016 Stáhnout
09.11.2015 Rozpočet SONO 2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice 24.11.2015 Stáhnout
01.7.2015 Nařízení Rady města Lovosice č. 1/2015 Město Lovosice 15.7.2015 Stáhnout
29.6.2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 Ústecký kraj 06.7.2015 Stáhnout
02.5.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC SIŘEJOVICE, IČ: 00264369 za rok 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje 17.5.2015 Stáhnout
08.4.2015 Oznámení o zahájení správního řízení Krajský úřad Ústeckého kraje 22.4.2015 Stáhnout
10.3.2015 Rozpočet Integra 2015 OÚ Siřejovice 24.3.2015 Stáhnout
03.3.2015 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 17.3.2015 Stáhnout
03.3.2015 SONO závěrečný účet za rok 2014 17.3.2015 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
04.2.2015 Soudní exekutor odročuje dražební jednání JUDr. Mareš 18.2.2015 Stáhnout
05.12.2014 Soudní exekuce Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. 20.12.2014 Stáhnout
16.8.2014 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla Ředitelství silnic a dálnic ČR 31.8.2014 Stáhnout
03.8.2014 Výběrové řízení MŠ Siřejovice Obec Siřejovice 17.8.2014 Stáhnout
26.7.2014 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Krajský úřad Ústeckého kraje 09.8.2014 Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout
12.6.2014 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti Obec Siřejovice 26.6.2014 Stáhnout
01.6.2014 Veřejná vyhláška Krajský úřad Ústeckého kraje 15.6.2014 Stáhnout
25.4.2014 Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 09.5.2014 Stáhnout Stáhnout
14.4.2014 Dražební vyhláška TEPLICKÁ DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 28.4.2014 Stáhnout
30.1.2013 Svolání valné hromady Honební společenstvo Úpohlavy 13.2.2013 Stáhnout
30.1.2013 Svolání valné hromady Honební společenstvo Úpohlavy 13.2.2013 Stáhnout
15.8.2012 Oznámení MÚ Lovosice 29.8.2012 Stáhnout Stáhnout
12.6.2012 Oznámení Obec Siřejovice 26.6.2012 Stáhnout
08.6.2012 Vyúčtování Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 24.6.2012 Stáhnout
07.5.2012 Rozhodnutí Krajský úřad Ústeckého kraje 21.5.2012 Stáhnout
17.4.2012 Vyhlášení platnosti Katastrální úřad pro Ústecký kraj 02.5.2012 Stáhnout
02.2.2012 Oznámení Katastrální úřad 16.2.2012 Stáhnout
02.2.2012 Oznámení Katastrální úřad 16.2.2012 Stáhnout
05.10.2011 Oznámení opatření obecné povahy MÚ Lovosice 19.10.2011 Stáhnout
28.6.2011 Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí Obec Siřejovice 12.7.2011 Stáhnout
27.5.2011 Oznámení o obnově katastrálního operátu Obec Siřejovice 10.6.2011 Stáhnout
27.5.2011 Oznámení o obnově katastrálního operátu Obec Siřejovice 10.6.2011 Stáhnout
24.2.2011 Nařízení č. 2/2011 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj 09.3.2011 Stáhnout
15.3.2006 Územní plán Obec Siřejovice Stáhnout Stáhnout
15.3.2006 Územní plán Obec Siřejovice Stáhnout
15.3.2006 Územní plán – koncepce řešení dopravy a technického vybavení Obec Siřejovice Stáhnout
15.3.2006 Územní plán – hlavní výkres s komplexním řešením celého území Obec Siřejovice Stáhnout
UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.