V Siřejovicích byla po více než 50ti letech otevřena nová Mateřská škola

Prvotní myšlenka na otevření školky v Siřejovicích, vzešla od rodičů dětí, které neprošly zápisem v nedalekých Lovosicích. Prostě bylo plno. Prostory máme, tak proč ne?

V lednu 2014 si proto zastupitelé nechali zpracovat předběžnou kalkulaci na rekonstrukci vnitřní části budovy čp. 61 a pak vše dostalo rychlý spád. Za tři měsíce byly dokončeny projektové práce, následoval výběr zhotovitele a 27. května 2014 bylo vydáno stavební povolení. Projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu čp.61 nám zpracoval HOT Project Lovosice a už z výkresů bylo patrné, že tohle, se prostě musí povést.

Smlouvu se zhotovitelem, ve které byla důležitá podmínka termínu dokončení stavby do 31.8.2014, podepsal starosta obce Josef Krejza na konci května 2014. Dodavatelem stavby byla spol. Gerhard Horejsek a spol, s.r.o., Praha. Spolu se začátkem stavebních prací najednou ožila i celá vesnice. Každého zajímaly pokroky na stavbě, zda již probíhá konkursní řízení na místo ředitele a zda bude školka dětmi plně obsazena. Během tří měsíců se několik let nevyužívané prostory změnily naprosto k nepoznání a dodavatel stavby nám s nádherným finišem v posledních srpnových dnech dokázal, že umí plnit slovo. Kolaudovali jsme 1.9.2014. Musím říci, že nám díky této rekonstrukci v Siřejovicích vznikly naprosto úžasné prostory, které nyní patří jen a jen dětem. Vždyť také pro ně jsme je s láskou a radostí zařizovali a já tímto děkuji všem zúčastněným, kteří nám při tom pomáhali.

Mohlo by se vám líbit...