Prosincová dílnička

Původ slova Vánoce je podle historických pramenů ve staroněmeckém výrazu „den wihem Nachten“, který ve volném překladu znamená posvátné noci nebo svaté noci. Pojmenování Vánoc tedy vzniklo v dávné době před křesťanstvím a označovaly se tak dny a noci, spojené se slunovratem. Postupně se původní výraz změnil na Weihnachten a v českém jazyce na Vánoce.

Historicky je však za vznik Vánoc možné považovat období na přelomu třetího a čtvrtého století, protože první zmínky jsou v řeckém kalendáři Furia Dionysia Philocata z roku 354. Kalendář ale vznikal mnohem dříve, a tak je možné usuzovat, že první Vánoce se v Římě slavily kolem roku 330.

Tak či onak, Vánoce jsou pro křesťany na celém světě stejně jako Velikonoce velmi významným svátkem. Znamenají pro ně den narození Ježíše Krista a začátek jeho putování a šíření evangelia. Ale ani věřící se nedokážou zcela vyhnout současné podobě Vánoc, která se celkem přirozeně stala více komerční než duchovní. Jedno je ale nejdůležitější, pro všechny lidi na celém světe by to měly být svátky klidu, pohody a radosti. Jen v takové podobě mají svůj význam a je jen na nás, zda si je takové uděláme.

V prosinci si proto v knihovně užíváme ten přicházející vánoční čas, povídáme si o vánočních tradicích, zvyklostech a vyrábíme vánoční dekorace.

1-4-300x146 - Prosincová Dílnička 2-4-300x146 - Prosincová Dílnička 3-4-300x146 - Prosincová Dílnička 1-1-1-300x617 - Prosincová Dílnička 2-1-1-300x617 - Prosincová Dílnička 3-1-1-300x617 - Prosincová Dílnička 4-4-300x146 - Prosincová Dílnička

Mohlo by se vám líbit...