Sociální zázemí na dětském hřišti

Projekt stavby sociálního zázemí na dětském hřišti vznikl jako reakce na nevyhovující hygienické podmínky při konání kulturních a společenských akcí na hřišti. Současný stav jsme se snažili (stejně jako v minulých letech) řešit instalací 2 ks mobilních WC na každou akci, vždy pro pány a pro dámy. Jedná se ale o řešení, které je bohužel polovičaté, a pro návštěvníky sportoviště z hygienického hlediska zcela nevyhovující. Neustále jsme totiž řešili poměrně vysokou cenu za přistavení mobilních WC, problém s čistotou v případech, kdy se nám akce na sportovišti protáhla na delší dobu a problémy v nočních hodinách, kdy nejsou mobilní WC osvětlené. Toto všechno byly důvody pro realizaci doplňkové stavby v tomto areálu.

Sociální zázemí bude umístěno v přední části pozemku a bude navazovat na stávající otevřený přístřešek. Jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu, jejíž vnitřní prostor bude rozdělen na sociální zázemí pro muže a ženy, součástí dílu pro muže bude úklidová komora. Stavba bude napojena na veřejný rozvod pitné vody a odkanalizován do splaškové kanalizace naší obce.

Termín dokončení je smluvně stanoven do 31. 3. 2021 a realizaci zajišťuje spol. AMA s.r.o. – architektonicko – stavební ateliér, Praha. Stavba je realizována za přispění spol. Lafarge Cement, a.s., Čížkovice ve výši 50 000 Kč.

Soci Ln Z Zem Na D Tsk M H I Ti

Soci Ln Z Zem Na D Tsk M H I Ti

Soci Ln Z Zem Na D Tsk M H I Ti

Soci Ln Z Zem Na D Tsk M H I Ti

Mohlo by se vám líbit...