Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Dle ustanovení § 25 zákona č. 265/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Obec Siřejovice, jako provozovatel veřejného pohřebiště, upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v seznamu hrobových míst, který je nedílnou součástí tohoto oznámení, že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

V návaznosti na výše uvedené tímto provozovatel veřejného pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, aby s provozovatelem veřejného pohřebiště nejpozději do 1 roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení, uzavřeli smlouvu o nájmu příslušného hrobového místa. Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 roku od níže uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení, dosavadní užívací právo uživatele k hrobovému místu, marným uplynutím této doby, zanikne. Zanikne-li užívací právo k hrobovému místu, vznikne dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit.

Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů mohou obrátit na provozovatele veřejného pohřebiště prostřednictvím následujících kontaktních údajů: tel.: 604 337 990, 416 532 613, e-mail: ousirejovice@seznam.cz.

Seznam předmětných hrobových míst, pravá strana při vstupu na hřbitov

Číslo hrobového místa 7 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 8 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 10 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 11 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 14 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 18 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 22 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 25 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 36 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 38 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 39 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 44 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 50 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 74 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 75 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 76 (dvojhrob)

Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 86 (dvojhrob)

Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 111 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 120 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 121 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 124 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 143 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 144 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 145 (hrobka)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 151 (jednohrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Číslo hrobového místa 159 (dvojhrob)
Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy Upozorn N Na Neexistenci N Jmu Hrobov Ho M Sta A V Zva K Uzav En N Jemn Smlouvy

Mohlo by se vám líbit...