Produkce odpadu v obci Siřejovice v roce 2021

Sn Mek Obrazovky 2022 06 09 182005 - Produkce Odpadu V Obci Siřejovice V Roce 2021

Sn Mek Obrazovky 2022 06 09 182155 - Produkce Odpadu V Obci Siřejovice V Roce 2021

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2021 V RÁMCI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE SIŘEJOVICE

Příjmy:

Bonusy za separaci – EKO-KOM 62 580 Kč
Celkem 62 580 Kč

Výdaje:

Směsný komunální odpad 154 633 Kč
Objemný odpad 25 470 Kč
Stavební odpad 4 635 Kč
Bioodpad 49 350 Kč
Nebezpečný odpad 0 Kč
Elektroodpad 0 Kč
Textil 0 Kč
Jedlé tuky a oleje 500 Kč
Tříděný odpad (papír, plast, sklo, kovy) 134 185 Kč
Celkem 368 773 Kč

 

Mohlo by se vám líbit...