Sazebník úhrad za poskytování informací – §5,odst.1,písm.f)

Na základě provedených kalkulací budou jednotně účtovány následující náhrady nákladů za poskytování informací, jak umožňuje § 17 zákona.

Účtována bude:
1. výstup z tiskárny PC, vč. papíru / 1 stránka, 1,- Kč
2. tisk – kopírka,vč. papíru / A4 za každou stránku, 2,- Kč
3. tisk-kopírka, vč. papíru / A3 za každou stránku, 3,- Kč
4. nosič – disketa / 1 ks dle skutečnosti
5. poštovné / dle skutečností

Tyto náklady byly stanoveny na základě kalkulací a skutečných nákladů úřadu za předcházející období.
Náklady budou načítány tak, aby celková úhrada odpovídala nákladům nutným k vyhledávání a zpracování informace.

Dle § 17 odstavec (2) musí být na žádost žadatele potvrzena předpokládaná výše nákladů.
Dle § 17 odstavec (3) může zpracovatel podmínit vydání informace zaplacením úhrady, při předpokládaném vyšším nákladu na zpracování může požadovat i zálohu předem.