Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • 16. Licenční smlouvy
    • 16.2 Výhradní licence
      • V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.
  • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
    • Nepoužito