Menu
Obec Siřejovice
ObecSiřejovice

Odpadové hospodářství obce Siřejovice a novela zákona o odpadech platná od 1. 1. 2021

Odpadové hospodářství obce Siřejovice a novela zákona o odpadech platná od 1. 1. 2021

Odpadové hospodářství obce Siřejovice a novela zákona o odpadech platná od 1. 1. 2021

Jakákoliv lidská činnost po sobě zanechává negativní dopad – odpad. Odpady vznikají v průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, dopravě a v neposlední řadě i při běžné činnosti člověka ve společnosti. A právě veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce definuje zákon o odpadech jako odpad komunální. Jedná se o všechen směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, odpadní elektrická a elektronická zařízení, baterie, akumulátory a objemný odpad, především pak matrace a nábytek. 

Povinností obce je přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících při činnosti osob právnických. Původcem komunálních odpadů se pak obec stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpady na místo obcí k tomu určeném. V tomto směru se tak na obec vztahují i povinnosti určit místa, kam mohou fyzické osoby komunální odpad odkládat.

Určitým návodem, jak nakládat s odpadem, který vznikl na území obce, je obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta naše byla aktualizována v březnu tohoto roku s číslem 1/2022. Důvodů, proč byla vyhláška aktualizována, je hned několik. Tím prvním je rozšíření obecního systému nakládání s odpady o možnost odkládání vysloužilých elektrozařízení a baterií. Nádoba na tento druh odpadu je umístěna v budově obecního úřadu a odkládat zde můžete drobná elektrozařízení jako jsou telefony, baterie, klávesnice, CD a DVD, kalkulačky, hračky, nářadí, toustovače, fény a zářivky. Dalším důvodem přínosem aktualizace vyhlášky je pak možnost zapojení právnických osob do obecního systému odpadového hospodářství. 

Odděleně soustřeďované rycyklovatelné složky kom. odpadu

Novela zákona o odpadech přinesla obcím nová pravidla, na která je nutné se postupně připravit. Obce totiž čekají třídicí a recyklační cíle, které jim mohou přinést nejen úspory, ale i pokuty. V tomto ohledu je klíčový rok 2025. Obec bude povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 dokonce 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce původcem.

Z grafu je patrné, že odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu se v naší obci pohybují na úrovni okolo pouhých 40 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je obec Siřejovice v letech 2019 a 2021 původcem. V roce 2025 bychom měli dosáhnou úrovně 60 %.  

Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku

Novela zákona o odpadech ale také přinesla postupné navyšování skládkového poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku, a to z původních 500 Kč až do výše 1850 Kč z 1 t uloženého odpadu pro rok 2029. Dopad růstu poplatku však byl zmírněn novou konstrukcí tzv. recyklační slevy, kterou obce získají automaticky, nezávisle na míře třídění. Sleva se bude odvíjet od množství skládkovaného odpadu a podmínky se budou postupně k roku 2030 zpřísňovat. Konstrukce slevy je nastavena tak, že v roce 2021 nebylo vyšším poplatkem obcím zpoplatněno 200 kg komunálního odpadu/obyvatele, v roce 2022 se bude jednat o 190 kg komunálního odpadu/obyvatele a tento limit bude nadále každoročně klesat o 10 kg komunálního odpadu/obyvatele až ke 120 kg komunálního odpadu/obyvatele v roce 2029. 

Ani další z grafů nepůsobí moc povzbudivě. Produkce komunálních odpadů by se měla pohybovat při přepočtu na trvale žijící občany kolem 50 tun/rok. V roce 2020 jsme v naší obci vyprodukovali 73,7 tun komunálních odpadů a  roce 2021 to bylo 72,4 tun komunálních odpadů. 

Datum vložení: 9. 6. 2022 11:30
Datum poslední aktualizace: 18. 8. 2022 11:32

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, neděle 10. 12. 2023
déšť se sněhem 3 °C -1 °C
pondělí 11. 12. déšť 5/1 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 6/2 °C
středa 13. 12. déšť 5/4 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie