Bře 03 2015

Dětský karneval 21. 2. 2015

verca2

Pro 22 2014

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb.

Informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Evidence daní a poplatků Účel zpracování: evidence daní a poplatků Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků Kategorie příjemců údajů: OÚ Siřejovice Doba uchování: 20 let …

Pokračovat ve čtení »

Pro 22 2014

Výroční zprávy dle zákona 106/99 Sb.

Pro 22 2014

Veřejně přístupné registry

Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík

Pro 22 2014

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1. Název Obecní úřad 2. Důvod a způsob založení 3. Organizační struktura 4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa oficiální …

Pokračovat ve čtení »

Pro 22 2014

Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). …

Pokračovat ve čtení »

Pro 22 2014

Sazby poplatků za poskytování informací

Na základě provedených kalkulací budou jednotně účtovány následující náhrady nákladů za poskytování informací, jak umožňuje § 17 zákona. Účtována bude: 1. výstup z tiskárny PC, vč. papíru / 1 stránka, 1,- Kč 2. tisk – kopírka,vč. papíru / A4 za každou stránku, 2,- Kč 3. tisk-kopírka, vč. papíru / A3 za každou stránku, 3,- Kč …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «