Indiánské léto

Tento projekt byl spolufinancován z dotačního programu Ústeckého kraje „Volný čas 2019“.

Příjemce: Obec Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice                         

Termín realizace: letní prázdniny 2019 

Dotace : 30 000 Kč

Projekt Indiánského léta byl vlastně jakýsi spontánní nápad, jak účelně využít volný čas dětí v době letních prázdnin. Cílem našeho projektu bylo vhodně uspořádat volný čas dětí, zatraktivnit jejich prázdninové zážitky a zároveň je volnou a hravou formou seznámit se způsobem života jiných kultur a s indiánskými tradicemi. 

Projektem jsme chtěli podpořit pohybové aktivity dětí (střelba z luku, hod sekyrkou, soupeření v družstvech – kmenech), dále hudební aktivity (využití vyrobených hudebních nástrojů a chřestidel), dále rozumové a poznávací činnosti (poznávání zvířat – stopy, zvuky, obrázky) a v neposlední řadě i pracovní a výtvarnou činnost (stavba indiánské vesničky, totemu, výroba indiánského oděvu, indiánské čelenky, výroba indiánských talismanů a masek).

V průběhu letních prázdnin jsme toho stihli opravdu hodně! Znovu jsme měli možnost prohlédnout si dobově zařízený interiér indiánského stanu, repliky původních indiánských oděvů, hraček, zbraní a hudebních nástrojů. Společně jsme podnikli výlet do Zooparku v Chomutově a v neposlední řadě jsme si užili i báječné léto při stanování na dětském hřišti. Naše indiánská vesnička nebyla nijak velká, čítala 5 stanů, ale o to víc indiánů se do nich vešlo a další méně odvážní indiáni za námi ráno docházeli. Strávili jsme spolu krásné chvíle při nejrůznějších indiánských činnostech, vyráběli nejrůznější indiánské předměty denní potřeby a nádherně se báli při stezce odvahy. Přesvědčili jsme se, že máme v obci ty nejhodnější děti na světě a při bourání naší indiánské vesničky nám bylo všem moc smutno. 

Děkujeme i sponzorovi naší akce, kterým byla Bohušovická mlékárna, a.s.

Mohlo by se vám líbit...